Cijfers

werking

Sponsors-Partners

SCROLL

WIE ZIJN WIJ ?

<<

Solidarité-Logement/Solidariteit-Huisvesting

is opgericht op 23 september 2009 door een groep vrienden van non-profit organisaties. Hun motivatie: de strijd aanbinden tegen de huisvestingsproblemen in België. Het recht op huisvesting is fundamenteel, en wordt erkend door zowel de Belgische Grondwet als diverse internationale verdragen.

 

Ze beïnvloedt de uitoefening van andere fundamentele rechten, zoals het recht op gezondheid, op veiligheid en op werk. Toch blijkt uit statistieken er in alle regio’s van het land nog steeds een zeer ernstig tekort is aan sociale woningen.

 

VOOR WIE ZETTEN WE ONS IN ?

Met het oog op een doeltreffend optreden en op het optimaal gebruik van de giften die we ontvangen, focussen we op twee soorten situaties:

- Jongeren die in een home geplaatst werden dienen deze meestal te verlaten wanneer zij de leeftijd van 18 jaar bereiken – een leeftijd waarin ze niet noodzakelijk hun scholing hebben beëindigd. Dit is in vele gevallen dramatisch, aangezien er niet altijd een alternatief voor handen is – met alle schadelijke gevolgen van dien, voor zowel de jongere als voor de samenleving.

- Alleenstaande vrouwen in nood, die huisvesting zoeken. Het kan hier gaan om mishandelde vrouwen, moeders met kinderen, prostituees op zoek naar een middel om te ontsnappen, ...  nood kan vele vormen aannemen!

 

Door onze financiële bijdrage wensen we de beschikbaarheid van woningen voor deze jongeren en vrouwen te verhogen. We richten ons hierbij in eerste instantie tot de hulpverstrekkende instellingen, en interveniëren slechts in uitzonderlijke omstandigheden in individuele dossiers.

De reden hiervoor is eenvoudig: het oordelen en toekennen van sociale huisvesting – een noodzakelijk instrument voor sociale integratie – vereist vaardigheden die we in deze professionele instellingen vinden.

Tegelijkertijd ontwikkelen we ook een sterk netwerk om mogelijke individuele problemen op te kunnen lossen en personen in nood te kunnen begeleiden naar een gastinstelling.

 

CIJFERS

Onze actiemiddelen bestaan hoofdzakelijk uit giften die we verzamelen of die we kanaliseren naar gastinstellingen. Sinds onze oprichting in 2010 verzamelden we reeds meer dan € 400.000 aan giften, vooral van particuliere donateurs. We richten ons evenwel ook tot organisaties en bedrijven die bereid zijn om hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen.

 

Aanvullende financiering komt ook van feestelijke en culturele activiteiten, zoals het jazz concert gehouden in Luik op 14 februari 2014 en de verkoop van boeken (zie rubriek doneren) en dvds (waaronder de opname van het concert in Luik).

Onze organisatie bestaat uitsluitend uit vrijwilligers, ongeacht onze functie of onze anciënniteit in de vereniging. De ingezamelde middelen worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor we werden opgericht. Daarbij beperken we de overhead maximaal, tot minder dan 5% van de donaties, wat ons bij een zeer kleine schare verenigingen brengt die in staat is om meer dan 90% van de fondsenwerking aan hun acties te besteden (zie hiervoor de statistieken van de "Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving" (TIEA))

 

Ons financieel management is zeer behoedzaam: we hebben geen schulden en gaan geen vaste verbintenissen aan tot de nodige financiële middelen beschikbaar zijn of minstens werden toegezegd.

Nos comptes

Rapport de l'Administrateur Délégué - Exercice 2014

Rapport de l'Assemblée Générale - Janvier 2015

HOE GAAN WE TEWERK ?

Wij werken op verzoek van een (gast)instelling, of op vraag van een van onze operatoren in het netwerk. Onze aanpak is resoluut proactief en we streven ernaar om situaties te identificeren waarin onze tussenkomst gunstig kan zijn.

Ongeacht de oorsprong van onze interventies, zorgen wij er in alle gevallen voor dat de toegang tot de (gefinancierde) huisvesting daarenboven begeleid wordt door professionals die in staat zijn om de sociale integratie van de begunstigden te bevorderen.

We streven er ook naar onze financiering te gebruiken als hefboom om andere financieringsbronnen aan te trekken.

 

Wat hebben we reeds bereikt ?

Tot op heden ondersteunden we 7 projecten en grepen we in 11 individuele gevallen in. De ervaring, opgedaan in de afgelopen jaren, stelt ons daarenboven in de mogelijkheid om beter te identificeren in welke projecten we succesvol kunnen ingrijpen en heeft ook de snelheid en flexibiliteit van ons optreden aangescherpt. Prioriteit gaat hierbij sinds 2014 naar onze twee doelgroepen: jongeren en vrouwen in nood.

De lijst van interventies en projecten kunnen hier teruggevonden worden.

De vereniging wordt bestuurd door een raad van 23 leden waarvan de namen zijn opgenomen in bijlage. Het dagelijks bestuur bestaat uit 4 leden en een directeur.

 

Waar werken we ?

Onze roeping is nationaal. De eerste projecten waren voornamelijk in Brussel en in Henegouwen, maar vandaag hebben we projecten in zowel Namen Luik, Gent en Antwerpen.

Liste des réalisations

Composition du CA et du Bureau

© Solidarité Logement / Solidariteit Huisvesting 2014-2015

Designed & Powered by Spicy Agency